| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Pur C1

Page history last edited by Neil Stephens 7 years, 8 months ago


Manyldeb C1 CBAC

 

1) Syrdiau

 

2) Llinell syth y = mx + c 

3) (y - y1) = m(x - x1

4) Croesdoriad llinellau syth, cromlin

5) Pellter rhwng dau bwynt, canolbwynt

6) Llinellau //l ,  llinellau  perpendicwlar

 

7) Arwynebedd polygonau

8) Differu polynomialau

9) Differu polynomialau o egwyddorion cyntaf < pwer 3

10) Tangiadau a normalau

 

11) Natur gwreiddiau hafaliadau cwadratig

12) Braslunio cwadratig yn cynnwys syniad macs/min

13) Macsima ,minima + pwyntiau arhosol ffurfdro

14) Syniadau  ffwythiannau cynyddol, lleihaol

15) Braslunio cromliniau – defnydd macs/min

 

16) Anhafaliadau syml i gynnwys x2 –6x + 8 > 0

17) Problemau macsimwm/minimwm

 

18) Effeith Trawsffurfiadau  y = af(x), y = f(x) + a

19) Mynegi px2 + qx + r yn y ffurf a(x +b)2 + c

 

20) Ehangiad Binomaidd gyda indecs cyfannol positif – gan gynnwys y ‘term sy’n annibynnol o x’

 

21) Theorem Ffactorio/Gweddill

 

HEN PAPURAU CBAC

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.