| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Mecaneg M3

Page history last edited by Neil Stephens 7 years, 4 months ago


 

 

CBAC – Mathemateg Mecaneg 3

 

Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar waith Mecaneg 1 a Mecaneg 2, gan ymestyn ymhellach yr amrediad o gysyniadau mecaneg y gallwch eu defnyddio mewn sefyllfaoedd modelu. Byddwch yn ymestyn gwaith M2 ar ginemateg a dynameg mewn sefyllfaoedd lle nad yw cyflymiad yn gyson, gan ddefnyddio hafaliadau differol a gan gynnwys mudiant osgiliadol. Gwneir gwaith pellach hefyd ar ergyd a stateg.

 

Manyldeb M3 CBAC

 

1) Mudiant unionlin 1: Hafaliadau differol

2) Mudiant unionlin 2: Hafaliadau mudiant

 

3) Mudiant harmonig syml 1: Cyflwyniad 

4) Mudiant harmonig syml 2: Systemau mecanyddol sy’n osgiliadu 

 

5) Tensiynau ergydiol 1: Gronynnau cysylltiedig 

 

6) Stateg 1: Momentau

 

HEN PAPURAU CBAC 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.