| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Mecaneg M2

Page history last edited by Neil Stephens 7 years, 4 months ago


 

 

CBAC – Mathemateg Mecaneg 2

 

Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar waith M1 drwy ymestyn amrediad y cysyniadau mecaneg sydd wedi’u cwrdd yn barod, ac edrych ar ddefnydd o’r rhain mewn sefyllfaoedd modelu. Byddwch yn edrych ar ginemateg mewn sefyllfaoedd lle nad yw cyflymiad yn gyson, yn gofyn am ddefnydd o galcwlws. Byddwch yn defnyddio fectorau i weithio gyda mudiant mewn dau ddimensiwn, ac astudiwch fudiant taflefryn mewn dau ddimensiwn. Cyflwynir hefyd linynnau elastig, gwaith, egni, pŵer a mudiant mewn cylch.

 

Manyldeb M2 CBAC

 

1) Mudiant 1: Cyflymiad newidiol

Mudiant

 

2) Gwaith, egni a phŵer 1: Gwaith ac egni

3) Gwaith, egni a phŵer 2: Pŵer

4) Gwaith, egni a phŵer 3: Egni potensial elastig

 

5) Taflegrau 1: Cyflwyniad

6) Taflegrau 2: Hafaliadau cyffredinol

Taflegrau

 

7) Fectorau 1: Cyflwyniad

8) Fectorau 2: Fectorau a mudiant

Fectorau

 

9) Mudiant mewn cylch 1: Mudiant mewn cylch llorweddol

10) Mudiant mewn cylch 2: Mudiant mewn cylch fertigol

 

HEN PAPURAU CBAC

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.