| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Mathemateg Safon Uwch

Page history last edited by Neil Stephens 4 years, 2 months ago


 

Braslunio Graff Cwadratig

 

 

 

MATHEMATEG

 

 

Cynlluniwyd manylebau Uwch Gyfrannol (UG) a Safon Uwch (U) mewn Mathemateg er mwyn cyd-fynd â’r newidiadau a welwyd yn y cwricwlwm ôl-16, yn dilyn adroddiad Dearing ar gymwysterau 16-19. Mae’r manylebau hyn yn cydymffurfio â'r deunydd crai ar gyfer Arholiadau UG/U a gyhoeddwyd gan ACCAC/QCA. 

 

Gosodir papurau ar bob un o’r unedau asesu canlynol.


 

Grŵp Mathemateg Bur (craidd) 

C1 Mathemateg Bur 1

C2 Mathemateg Bur 2

C3 Mathemateg Bur 3

C4 Mathemateg Bur 4


 

Grŵp Mathemateg Bur Bellach

FP1 Mathemateg Bur Bellach 1

FP2 Mathemateg Bur Bellach 2

FP3 Mathemateg Bur Bellach 3


 

Grŵp Mecaneg

M1 Mecaneg 1

M2 Mecaneg 2

M3 Mecaneg 3


 

Grŵp Ystadegaeth 

S1 Ystadegaeth 1

S2 Ystadegaeth 2

S3 Ystadegaeth 3


Llyfryn Fformiwlau

 

_____________________________________________________________________

<- CA3        <- CA4                                        

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.