| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Mathemateg Safon Uwch

Page history last edited by Neil Stephens 3 years, 7 months ago


 

Braslunio Graff Cwadratig

 

 

 

MATHEMATEG

 

 

Cynlluniwyd manylebau Uwch Gyfrannol (UG) a Safon Uwch (U) mewn Mathemateg er mwyn cyd-fynd â’r newidiadau a welwyd yn y cwricwlwm ôl-16, yn dilyn adroddiad Dearing ar gymwysterau 16-19. Mae’r manylebau hyn yn cydymffurfio â'r deunydd crai ar gyfer Arholiadau UG/U a gyhoeddwyd gan ACCAC/QCA. 

 

Gosodir papurau ar bob un o’r unedau asesu canlynol.


 

Grŵp Mathemateg Bur (craidd) 

C1 Mathemateg Bur 1

C2 Mathemateg Bur 2

C3 Mathemateg Bur 3

C4 Mathemateg Bur 4


 

Grŵp Mathemateg Bur Bellach

FP1 Mathemateg Bur Bellach 1

FP2 Mathemateg Bur Bellach 2

FP3 Mathemateg Bur Bellach 3


 

Grŵp Mecaneg

M1 Mecaneg 1

M2 Mecaneg 2

M3 Mecaneg 3


 

Grŵp Ystadegaeth 

S1 Ystadegaeth 1

S2 Ystadegaeth 2

S3 Ystadegaeth 3


Llyfryn Fformiwlau

 

_____________________________________________________________________

<- CA3        <- CA4                                        

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.